14 มกราคม นี้ 09.45 น.
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสมาเยี่ยมชมพบปะผู้บริหารคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอเชิญชวนบุคลากรชาวศิริราชร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสมาตรวจเยี่ยม
พบปะผู้บริหารคณะฯ เพื่อร่วมประชุมทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 
2553  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553  
เวลา 10.00 11.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2