ประกาศ! คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหยุดทำการ

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหยุดทำการในวันศุกร์ที่ เมษายน  2550 เป็นวันจักรี และ

วันศุกร์ที่ 13 – อังคารที่ 17 เมษายน 2550 เป็นวันสงกรานต์ ขอความร่วมมือจากชาวศิริราชทุกท่าน ร่วมป้องกันอุบัติภัยในโรงพยาบาล ถอดปลั๊ก อุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด ปิดน้ำ ปิดไฟ ล็อคประตู/ หน้าต่างให้เรียบร้อย พบเหตุสิ่งผิดปกติ แจ้งศูนย์ รปภ. โทร. 0 2419 7272, 0 24197224 หรือกริ๊งกร๊างผ่าน Help Phone