ศูนย์ถันยรักษ์งดการบริการตรวจและวินิจฉัยโรคเต้านมคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก “ศูนย์ถันยรักษ์”  ของดการบริการตรวจและวินิจฉัยโรคเต้านมคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (เวลา 17.00 – 20.00 น.) ในเดือนเมษายน 2550 เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานและจัดอบรมให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่