ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
เสด็จทรงเปิดงานนิทรรศการ
"80 ปี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนก"
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  นิทรรศการ “80 ปี วันคล้ายวันสวรรคต

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

20 – 23 ส.ค. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จทรงเปิดนิทรรศการ “80 ปี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552  เวลา 10.30  ณ บริเวณแฟชั่นแกลลอรี่ 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

      เวลา 10.30 น.     -  รถยนต์ที่นั่งถึงศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

                                                ( ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

                                  -  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                      รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์  ธนพิพัฒน์ศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

                                      และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารับเสด็จ

                                  -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทา  ฉันทกาญจน์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

                                      นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ผู้แทนฝ่ายการพยาบาล

                                      และผู้แทนศูนย์การค้าสยามพารากอน ถวายพวงมาลัย

                                  -  เสด็จเข้าภายในบริเวณงาน

                                                (ดนตรีบรรเลงแพลงมหาชัย)

                                  -  ประทับพระเก้าอี้

                                  -  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถวายของที่ระลึก และกราบทูลรายงาน

                                  -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กราบทูลเบิกผู้อุปการคุณเข้ารับประทานของที่ระลึก

                                  -  ประทานของที่ระลึก ตามลำดับ

                                  -  เสด็จไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “80 ปี วันคล้ายวันสวรรคต

                                      สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

                                                (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                                  -  ทอดพระเนตรนิทรรศการ

                                  -  ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 2 ชุด

                                  -  เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่ง

                                                (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

-    เสด็จกลับ

การจัดงานในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.หิดล ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงานนินิทรรศการ “80 ปี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23  สิงหาคม 2552 ภายในงานนี้ ผู้เข้าชมจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความน่ามหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ ผ่านสิ่งจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์  การแพทย์ศิริราชที่นำมาจัดแสดงให้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เซลล์กำเนิดของมนุษย์ , ร่างกายมนุษย์ตัดตามขวาง ,  ระบบไหลเวียนโลหิต , ระบบทางเดินอาหาร , ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก, ระบบประสาทสัมผัสรับรู้  เป็นต้น  พร้อมสนุกกับกิจกรรมต่างๆจากนักศึกษาแพทย์ และการเสวนากับดารารับเชิญ