3 - 12 กรกฎาคม นี้
"วันประมงน้อมเกล้าฯ" ครั้งที่ 21
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

กรมประมง ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ จัดหน่วยแพทย์พิเศษตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ฟรี)

พร้อมนานาน่ารู้... ในงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 21

3 – 12 กรกฎาคม 2552 ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

                   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับกรมประมงและภาคเอกชน ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน วันประมงน้อมเกล้าฯครั้งที่ 21
ระหว่างวันที่ 3
12 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  นิทรรศการความรู้ด้านการ
ประมงและการแพทย์  เรื่อง
อาการธรรมดาๆ พัฒนาสู่โรคร้าย  อาทิ   ภัยร้ายจากไวรัสตับอักเสบ โรคกรดไหลย้อน  โรคความดันโลหิตสูง
นอกจากนี้ ชมการจัดแสดงปลาสวยงามและมหัศจรรย์สัตว์น้ำที่หาชมได้ยาก อาทิ ฉลามปากเป็ด  ปูแคระ ปูโบราณ  หอยพร้าวยักษ์  ประกวด
ปลาสวยงาม การจัดตู้ปลา  แสดงจับจระเข้ด้วยมือเปล่า  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงและยาตำรับศิริราช พร้อมทั้งรับบริการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ฟรี
! รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุน มูลนิธิจุฬาภรณ์    โดยในปีนี้ศิริราชขนกิจกรรมดีๆ มี
สาระพร้อมบริการสุขภาพมาไว้ที่บูธมากมาย อาทิ

กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล

             การจัดเสวนาสุขภาพเสวนาสุขภาพ  2  เรื่อง 

5 กรกฎาคม 52     เวลา 14.00 - 15.00 น.   เรื่อง  ออกกำลังกายธรรมดาๆ พาสุขภาพดีได้

                            โดย คุณ สมบัติ เมทะนี  รศ.พญ. วิไล  คุปนิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

                                   และ คุณ สุขุมาลย์ ศรีตุลา  ผู้ดำเนินรายการ

8 กรกฎาคม 52     เวลา 14.00 - 15.00 น.   เรื่อง  อาการธรรมดาๆสารพัดหวัด

                             โดย รศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

                                     พร้อมคุณไก่  สุปราณี   เจริญผล 

                                     และ พญ. ศุภมาศ    โรจนนินทร์   ผู้ดำเนินรายการ

11.กรกฎาคม 52    เวลา 14.00 - 15.00 น.    สาธิตการรำมวยเต้าเต๋อ      จาก ชมรมขยับกายและนันทนาการศิริราช

             การบริการตรวจสุขภาพ

           -  ตรวจประสิทธิภาพการได้ยินของหู

           -  ตรวจความดันตา

           -  วัดความดันโลหิต  ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ เภสัชกร

           -  การจัดแสดงชิ้นส่วนอวัยวะดอง 

           -  การจัดจำหน่ายยาตำรับศิริราช / ยาแพทย์แผนไทย

นิทรรศการการแพทย์

                   - อาการธรรมาดาพาไปสู่โรคฮิต  อาทิ เรื่อง อาการธรรมดา ๆ พาไปสู่โรคฮิต  อาทิ  ไวรัสตับอักเสบ  มะเร็งตับ  กรดไหลย้อน  อาการความดันโลหิตสูง  โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009

                   นอกจากนี้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนจะพาท่านไปพบกับความมหัศจรรย์ของสัตว์น้ำที่หาดูได้ยาก
พร้อมศึกษาวิถีชีวิตของโลกใต้น้ำที่ยกขบวนมาไว้ตรงหน้าคุณอย่าง ปลาหัวบาตร ปูไก่ ปลาปากจระเข้ ปูราชวงศ์ ปลาดุกด้าน พร้อมมาทำความรู้จักกับการทำคลอดลูกจระเข้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงราคาถูก ประกวดปลาสวยงาม จัดตู้ปลาและพรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภาณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

                      โอกาสนี้ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภาณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงจัดตู้ปลา ในวันที่ 1
กรกฎาคม 2552 เวลา 16.00 น. และเวลา
15.30 น. เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงเสด็จจัดตู้ปลา ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

             และวันที่ 3 กรกฎาคม 2552  เวลา 15.00 น . สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภาณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงาน
วันประมงน้อมเกล้าฯครั้งที่ 21

              กิจกรรมดีๆ ภายในงานยังมีให้คุณเลือกสัมผัสอีกมากมาย รอให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตนเอง อย่าลืมมาพบกันที่งานนะครับ

 

ศิริราช ประมงรวมใจช่วยมูลนิธิวิจัยจุฬาภรณ์ ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง