28 พฤษภาคม นี้ 09.00 น.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2


เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  รพ.ศิริราช