17 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 น.
แถลงข่าวงาน "121 ปี ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน"
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะจัดแถลงข่าว “’งาน 121 ปีศิริราช เดิน – วิ่ง ผสานชุมชน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 121 ปี  ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  โดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
เป็นประธาน