ชมรมบริดจ์คว้า 1 ทอง 3 ทองแดง กีฬามหาวิทยาลัย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 - 26 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตองค์รักษ์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ชมรมบริดจ์ สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 4 ประเภท โดยสามารถคว้ารางวัลมาทุกประเภทที่ลงแข่งขันได้แก่
1) รางวัลเหรียญทองประเภทคู่ชาย
2) รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทคู่หญิง, ทีมหญิง, ทีมชาย