2 – 6 กุมภาพันธ์ 2552
สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและผู้สนใจเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2552  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  คลิกดูรายละเอียด>>>


และนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ หนังสือและเทปธรรมมะมอบให้เป็นธรรมาทาน และร่วมทำบุญได้ที่บริเวณงานอีกด้วย

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด