30 ธ.ค. 51 เวลา 07.00 น.
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 2552

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราช และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช 2552 ในวันอังคารที่  30  ธันวาคม  2551  ณ ลานทางเดินพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

          เวลา 07.00 น.            -  คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ

                                               ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

                                            คณบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                            -  พระสงฆ์อนุโมทนา

                                            -  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน