วิดีโอ

หมวดหมู่

การป้องกันไวรัส HPV

โดย รศ. นพ. พีรพงศ์ อินทศร

HPV เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ ความร้ายแรงของไวรัส HPV เป็นอย่างไร การป้องกันทำได้หรือไม่ รศ. นพ.พีรพงศ์ อินทศร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จะมาตอบคำถามเหล่านี้