วิดีโอ

หมวดหมู่

สื่อสาร สร้างสมอง

รายการพบหมอศิริราช เรื่อง สื่อสาร สร้างสมอง เมื่อวานเป็นวันเด็ก วันนี้ทางรายการพบหมอศิริราชจึงพาไปพบกับ อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คุณหมอจะให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการสื่อสารไปสู่เด็ก ๆ ว่าควรจะสื่อสารอย่างไรให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นเด็กดีมีคุณภาพ