วิดีโอ

หมวดหมู่

คนไทยแข็งแรง สุขภาพดีไปด้วยกัน

โดย ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา

         เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล นำเสนอคำแนะนำดี ๆ พร้อมอวยพรปีใหม่แก่ผู้ชมรายการพบหมอศิริราช เพื่อจะได้มีสุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยกัน