วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? PM2.5 มีผลกระทบต่อเด็ก

โดย รศ. นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล

โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล