แผ่นพับ

หมวดหมู่

เทคนิคการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน สำหรับคนสายตาเลือนราง
เทคนิคการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน สำหรับคนสายตาเลือนราง
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย ภาควิชาจักษุวิทยา
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย หน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4
การเตรียมตัวสำหรับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
การเตรียมตัวสำหรับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
การเตรียมตัวสำหรับการส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหารส่วนต้น EGD
การเตรียมตัวสำหรับการส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหารส่วนต้น EGD
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
รายการอาหารแลกเปลี่ยน
รายการอาหารแลกเปลี่ยน
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย ศูนย์เบาหวานศิริราช
กายภาพบำบัดเพื่อประชาชน เรื่อง กลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือ
กายภาพบำบัดเพื่อประชาชน เรื่อง กลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะวัยทำงาน
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลัง ส่วนเอว (L-S Support)
การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลัง ส่วนเอว (L-S Support)
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ใช้อุปกรณ์พยุงหลังส่วนเอว (L-S Support)
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
รายการอาหารแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนอาหารต่างหมวด
รายการอาหารแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนอาหารต่างหมวด
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้เป็นเบาหวาน โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มักพบในเด็ก
 • โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการ
กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่องการบริหารมือและนิ้วมือ
กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่องการบริหารมือและนิ้วมือ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ประชาชนทั่วไป
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
ข้อควรรู้สำหรับผู้บริจาคเลือด
ข้อควรรู้สำหรับผู้บริจาคเลือด
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์ในการบริจาคเลือด
 • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ART Clinic เอกสารชี้แจงข้อมูลการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูสมอง และระบบประสาท
ART Clinic เอกสารชี้แจงข้อมูลการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูสมอง และระบบประสาท
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่กำลังจะรับการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูสมองและระบบประสาท
 • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคนิ่วในไต ท่อไต
การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคนิ่วในไต ท่อไต
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคนิ่วในไต ท่อไต
 • โดย หน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล