บทความ

หมวดหมู่

การรักษานอนกรนด้วยเลเซอร์
การรักษานอนกรนด้วยเลเซอร์

โดย รศ. นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ

ไขมันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous Fat)
เปรียบเทียบการจี้คลื่นความถี่วิทยุ vs เลเซอร์รักษานอนกรน
การนอนหลับอย่างมีความสุข
การนอนหลับอย่างมีความสุข

โดย รศ. ดร. สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์