บทความ

หมวดหมู่

กลุ่มอาการสูงอายุ: อาการสับสนเฉียบพลัน
กลุ่มอาการสูงอายุ: อาการสับสนเฉียบพลัน

โดย ศ. นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

ข้อห้าม/ข้อควรระวังในการนวด
ฮีทสโตรค...ภัยร้ายฤดูร้อน
ฮีทสโตรค...ภัยร้ายฤดูร้อน

โดย รศ. นพ. พิสิฏฐ์ เลิศวานิช

ข้อควรรู้ก่อนการนวด
โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ (Essential tremor; ET)
โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ (Essential tremor; ET)

โดย อ. พญ. ยุวดี พิทักษ์ปฐพี

ยาสำหรับรักษาโรคพาร์กินสัน (1)