อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

“เจ้ายุงลาย ภัยร้ายต้องระวัง”

     ยุงที่เป็นตัวร้าย และเป็นพาหะนำโรคมากที่สุดตอนนี้คือยุงลาย ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออก ไวรัสซิกา รวมถึง ชิกุนคุนยาก็ล้วนแต่มาจากยุงลายทั้งสิ้น

     ดังนั้น เนื่องในวันยุงโลกปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับ โรคที่มีพาหะโดยยุงลาย และการป้องกันโรคจากยุงลายมาฝากกันครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก
1. กรมควบคุมโรค
2. งานโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

วันที่ 20 สิงหาคม วันยุงโลก