คำแนะนำในการใช้งาน consultation room
       ก่อนที่ท่านจะทำการตั้งคำถาม ขอให้ท่านเข้าไปอ่านคำถามต่างๆ ที่ผ่านๆ มาที่แพทย์ได้ทำการตอบไว้แล้ว ให้เลือกดูได้ที่คำถามทั้งหมด หรือ คำถามแยกตามแผนกโรค หรือทำการค้นหาข้อมูล
       เนื่องจากบางคำถามอาจเป็นคำถามเดียวหรือใกล้เคียงกับที่ท่านต้องการถาม ทำให้ท่านได้รับคำตอบอย่างรวดเร็ว
  ต้องการดูคำถามที่ถามมาทั้งหมด(ย้อนหลัง 3 เดือน) ให้เลือกที่คำถามทั้งหมด
  ถ้าท่านต้องการดูกลุ่มคำถามให้เลือกที่คำถามแยกตามแผนกของโรค
วิธีการค้นหาข้อมูล
  1.  

ใส่คำ (keyword) ที่ต้องการจะค้นหา จากนั้นในช่องค้นหาให้เลือกค้นจาก คำถาม หรือคำตอบ

  2. ใส่เลขที่หัวข้อคำถาม ที่ต้องการค้นในช่องค้นหา จากให้เลือก เลขที่หัวข้อคำถาม
  3. กดปุ่ม " ค้นหา " เพื่อแสดงผลลัพธ์
ถ้าเครื่องที่ใช้งานไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ให้ทำการset ดังนี้
  1.  

เลือกที่เมนู View >Encoding >เลือก Thai(Windows)

  2. กำหนดขนาดตัวอักษร เลือกเมนู View>Text Size >Medium