Untitled Document
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง


Top Ten
เวลาหายใจเข้าเจ็บขัดบริเวณใต้ราวนมด้านซ้าย [71963]
การกลืนแร่ [53942]
หัตถการทางการแพทย์ [53934]
ไตรกีเซอไรด์ 300 อันตรายมั้ยคะ [51510]
ผลการตรวจการทำงานของไต [47823]
อาการมือเหลือง เท้าเหลือง เป็นอาการของอะไรค่ะ [41716]
กิน telfast แล้วน้ำมูกไม่ลด  [38124]
STSG [29914]
megaloblastic anemia / bicytopenia คือโรคอะไร [29075]
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ [26055]


New Question
ปจด.ผิดปกติ [20/6/2562 19:45:52]
มีลมออกมาจากช่องคลอด [20/6/2562 13:33:21]
ยา ritalin [19/6/2562 13:42:52]
t [19/6/2562 11:29:25]
อายุมาก สามารถ ตั้งครรภ์ได้ไหมคะ [19/6/2562 11:28:10]
ประจำเดือน [19/6/2562 11:20:54]
ป่าตัด [18/6/2562 15:36:24]
คลำเจอก้อนแข็งใต้ราวนมข้างซ้ายค่ะ [18/6/2562 15:35:19]
เส้นเลือดขึ้นนูนให้เห็นผิดปกติ [18/6/2562 15:34:34]
กังวลกับอาการ กลัวว่าจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ [18/6/2562 15:29:53]
ต้องการรักษาอาการปวดและชาที่ขา [18/6/2562 11:40:54]
หลังหลั่งนอกแฟนเช็ดแล้วมีเพศสัมพันต่อจะท้องไหมคะ [18/6/2562 10:01:14]
เพศสัมพันธ์ [18/6/2562 10:00:45]
ผ่าตัดตา [17/6/2562 15:01:46]
วุ้นในตาเสื่อมอันตรายไหม [17/6/2562 14:58:32]
มีก้อนเล็กๆที่เปลือกตา ลักษณะคล้ายสิว [17/6/2562 14:57:08]
ยาหยอดตา [17/6/2562 14:54:07]
ตกขาวตลอดเดือน [17/6/2562 14:36:40]
อยากตรวจภายในค่ะ [17/6/2562 14:35:47]
ภาวะใส้ไหลของทารกในครรภ์ [17/6/2562 14:34:47]