ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 27/2/2555 8:29:03
หัวข้อคำถาม :  85703  หัตถการทางการแพทย์
รายละเอียดคำถาม :  อยากทราบว่า หัตถการทางการแพทย์ หมายถึงอะไรคะ ต่างจากหัตถการทางการพยาบาลหรือไม่คะ และช่วยยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆด้วยค่ะ
คำตอบ :  หัตถการทางการแพทย์ หมายถึงการรักษาผู้ป่วยโดยมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เช่น การใช้เข็มเจาะน้ำจากช่องปอด การใส่สายสวนหัวใจ การฉีดยาเข้าในข้อ การผ่าตัดต่าง ๆ การเย็บบาดแผล เป็นต้น หัตถการทางการพยาบาล อาจหมายถึงหัตถการขนาดเล็ก เช่น การเจาะเลือด การทำแผล การให้น้ำเกลือ
โดยแพทย์ :  078
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  27/2/2555 11:08:15

ผู้เยี่ยมชม