ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 2/12/2551 19:59:26
หัวข้อคำถาม :  57470  เวลาหายใจเข้าเจ็บขัดบริเวณใต้ราวนมด้านซ้าย
รายละเอียดคำถาม :  ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือไม่ครับ อายุ 29 เพิ่งเริ่มเป็นแต่ก็เคยมีอาการมาหลายครั้งเหมือนกัน โดยบริเวณใต้ราวนม ใต้แขนซ้าย บริเวณซี่โครงส่วนบนครับ เวลาหายใจเข้าจะเจ็บแปลบ ๆๆ และขัด ๆ แต่ก็เคยไปเช็คคลื่นหัวใจที่โรงพยาบาลแล้ว หมอบอกว่าปกติครับ แต่ไม่ได้โดนอะไรกระแทกครับ
คำตอบ :  อาการเจ็บหน้าอก อาจมีสาเหตุได้จากหลายอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ภายในทรวงอก ได้แก่ หัวใจ ปอด กล้ามเนื้อทรวงอก กระดูกหรือกระดูกอ่อนของบริเวณซี่โครง เป็นต้น ลักษณะอาการเจ็บหน้าอกที่สัมพันธ์กับการหายใจเข้าออกนั้น มักเกิดขึ้นกับอวัยวะที่ต้องเคลื่อนไหวเมื่อหายใจ เช่น ปอดและเยื่อหุ้มปอด กล้ามเนื้อและกระดูกรอบทรวงอก ซึ่งอาจต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการรวมถึงอาการร่วมอื่น ๆ ประกอบในการค้นหาสาเหตุ โดยทั่วไปสาเหตุที่พบได้บ่อยสำหรับลักษณะอาการดังกล่าว เกิดจากกล้ามเนื้อและกระดูก ได้บ่อยกว่าสาเหตุอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอาการเป็น ๆ หาย ๆ สัมพันธ์กับกิจกรรมหรือการทำงาน เป็นต้น อาการเหล่านี้มักหายไปได้เอง หรือด้วยการรับประทานยาต้านการอักเสบร่วมกับยาคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น สำหรับกรณีที่อาจเกิดจากโรคของปอดและเยื่อหุ้มปอด อาจพบมีอาการไอ หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก มีไข้ หรือหายใจไม่สะดวกร่วมด้วย และต้องใช้การตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อช่วยประกอบการวินิจฉัยและให้การักษาต่อไป สำหรับคำแนะนำในขณะนี้ หากมีเฉพาะอาการเจ็บหน้าอก โดยไม่มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย แนะนำให้พักผ่อนและอาจใช้ยาต้านการอักเสบร่วมกับยาคลายกล้ามเนื้อรับประทาน แล้วสังเกตอาการ หากยังไม่ดีขึ้น หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย ควรมารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยละเอียดอีกครั้ง
โดยแพทย์ :  323
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  18/12/2551 9:41:03

ผู้เยี่ยมชม