ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 1/1/2551 0:36:43
หัวข้อคำถาม :  46783  ผลการตรวจการทำงานของไต
รายละเอียดคำถาม :  ได้ตรวจเลือดดูการทำงานของ ไต : BUN, Creatinine เคยทราบมาว่า ถ้าค่าทั้งสองสูงจะไม่ค่อยดี แต่ที่ตรวจพบ ค่า Creatinine ได้ต่ำมาก( = 0.5) จึงสงสัยว่าถ้าค่าสูงแปลว่าไม่ดี แล้วถ้าค่าต่ำมากจะแปลความหมายว่าแย่ด้วยหรือเปล่าค่ะ (ที่ตรวจทุกปี ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยค่ะ)
คำตอบ :  ค่า creatinine ในเลือดเป็นสิ่งสะท้อนการทำงานของไตในการกรองของเสียออกจากร่างกาย หากค่า creatinine ในเลือดสูงแสดงว่าความสามารถของไตในการกรองของเสียออกจากร่างกายลดลง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือไตทำงานเสื่อมลงนั่นเอง ค่า creatinine ในเลือดต่ำไม่ได้หมายความว่าไตทำงานผิดปกติแต่อย่างใดครับ ค่า creatinine อาจต่ำได้ในผู้ที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อย เช่นในคนผอมเป็นต้น ส่วนค่า BUN (Blood Urea Nitrogen) ในเลือดก็บ่งบอกถึงการทำงานของไตได้เช่นกัน แต่ความจำเพาะเจาะจงจะน้อยกว่าค่า creatinine ค่า BUN อาจสูงได้ทั้งที่ไตทำงานปกติ เช่นในกรณีที่รับประทานยาบางอย่าง หรือมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือกรณีที่ร่างกายขาดน้ำ (มักพบในกรณีงดน้ำและอาหารมาหลายชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด)
โดยแพทย์ :  ผศ.นพ.กมล อุดล
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  3/1/2551 16:38:30

ผู้เยี่ยมชม