ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 4/6/2550 8:35:41
หัวข้อคำถาม :  40808  megaloblastic anemia / bicytopenia คือโรคอะไร
รายละเอียดคำถาม :  อยากทราบว่า megaloblastic anemia และ bicytopenia คือโรคอะไร เป็นอันตรายยร้ายแรง หรือไม่ สามารถรักษาให้หายขาดมั้ย และควรมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไร ในกรร๊คนไข้สูงอายุ
คำตอบ :  megaloblastic anemiaเป็นภาวะเลือดจางจากการขาดวิตามินบี12 หรือ กรดดฟลิค ซึ่งพบไม่มากนักในคนไทย ส่วนbicytopeniaเป็นภาวะที่มีความผิดปกติของระบบเลือดโดยที่มีจำนวนน้อยลง อาจเป็นจำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว หรือเกร็ดเลือดแต่ต้องน้อยลงสองอย่าง เช่น เม็ดเลือดแดงและ เม็ดเลือดขาว หรือเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดแดงหรือ เม็ดเลือดขาว หรือเกร็ดเลือด การรักษาต้องหาสาเหตุและรักษาตาทสาเหตุ ผลการรักษาขึ้นกับเหตุ
โดยแพทย์ :  223
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  4/11/2550 16:19:04

ผู้เยี่ยมชม