ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 19/5/2562 15:53:37
หัวข้อคำถาม :  129501  ไม่สามารถเข้าไปดูรายะูเอียดเกี่ยวกับห้องพัก
รายละเอียดคำถาม :  เข้าเวีปไซด์ คลิกเมนู บุริการผู้ป่วย และห้องพักผู้ป่วยใน เพื่อต้องการทราบอัตราค่าห้องประเภทต่าง ๆ แต่ไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ มีเพียงภาพของห้องพักแต่ละประเภทเท่านั้น คุณแม่มีนัดผ่าตัด 31 กรกฎาคม 2562 กังวลเรื่องห้องพักมากค่ะ เพราะคุณแม่ติดลูกมาก ต้องมีลูกอยู่ด้วยตลอด จึงต้องการห้องพักพิเศษ
คำตอบ :  สอบถามได้ที่ โทร .02-419-7211
โดยแพทย์ :  099
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  21/5/2562 9:31:08

ผู้เยี่ยมชม