ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 16/5/2562 20:18:42
หัวข้อคำถาม :  129472  การทำแท้งและประจำเดือน
รายละเอียดคำถาม :  ประจำเดือนมามากและปวดท้องจนเป็นลม อยากทราบว่า สาเหตุหนึ่งมาจากการที่เคยทำแท้งหรือเปล่าคะ หรือเป็นไปได้หรือไม่ที่เคยทำแท้งแล้วทำให้มีความผิดปกติของประจำเดือนจากการทำแม้ง
คำตอบ :  ไม่น่าจะใช่นะคะ ควรหาสาเหตุของอาการปวดประจำเดือน ไปรับการตรวจอัลตราซาวด์อีกครั้งค่ะ
โดยแพทย์ :  รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  17/5/2562 14:15:25

ผู้เยี่ยมชม