ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 15/5/2562 16:52:53
หัวข้อคำถาม :  129458  ผู้ป่วยที่แพทย์นัด 3 มิย.62
รายละเอียดคำถาม :  ผู้ป่วยอายุรกรรมที่แพทย์นัดวันที่ 3 มิย.62 จะได้รับการตรวจตามนัดหรือมีการเลื่อนนัดครับ *อายุ 62 ปี ข้าราชการบำนาญ
คำตอบ :  สอบถามได้ที่หน่วยตรวจตามใบนัดได้เลยค่ะ
โดยแพทย์ :  099
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  21/5/2562 9:33:56

ผู้เยี่ยมชม