บทความสุขภาพ

การทำหมันหญิง

การทำหมันหญิง

ฝ่ายการพยาบาล 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


           ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และกำลังประสบปัญหาการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วนี้มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข รัฐบาลจึงมีนโยบายการวางแผนครอบครัวขึ้น เพื่อลดอัตราการเกิด เมื่อครอบครัวมีบุตรจำนวนเพียงพอตามที่ต้องการแล้ว บุตรมีสุขภาพแข็งแรงดี และฝ่ายสามีภรรยาตกลงที่จะคุมกำเนิดโดยวิธีถาวร ก็จะตัดสินใจทำหมัน

การผ่าตัดทำหมันหญิงทำได้ 2 ระยะ คือ
     1. ระยะหลังคลอดใหม่ ๆ
     ในระยะนี้เหมาะในการทำหมัน เนื่องจากมดลูกอยู่สูง ทำผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพียงเล็กน้อย ประมาณ 2.5 เซนติเมตร เพื่อผูกและตัดท่อนำไข่ทั้ง 2 ข้าง ใช้เวลาในการทำผ่าตัดประมาณ 10-15 นาที นิยมทำภายใน 24 - 48 ชั่วโมงหลังคลอด หรือทำร่วมกับการผ่าตัดคลอด
     2. ระยะปกติ (หมันแห้ง)
     หญิงที่จะทำหมันต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อน และแพทย์จะนัดผ่าตัดทำหมันวิธีการผ่าตัดเหมือนกับการทำหมันหลังคลอดระยะที่ 1

คำแนะนำ
      การผ่าตัดทำหมันหญิงจะไม่ทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่น ความรู้สึกทางเพศ การมีประจำเดือนยังคงมีตามปกติ
หลังผ่าตัด
     1. ห้ามเปิดแผลและระวังมิให้แผลผ่าตัดถูกน้ำ เพราะจะทำให้แผลมีการติดเชื้อและเกิดอักเสบได้ เช่น การงดการอาบน้ำ ให้เช็ดตัวแทนจนกว่าจะตัดไหม
     2. ตัดไหมหลังทำผ่าตัดหมัน 7 วัน
     3. งดอยู่ร่วมกับสามี 1 เดือนครึ่ง ถึง สองเดือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในโพรงมดลูก
     4. มาตรวจตามแพทย์นัด

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด