ขอเชิญท่านบริจาคสมทบทุน "วันมหิดล" เพื่อช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส ปี 2566


บาท
(
)
ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก โดยสแกนผ่าน QR Code
เช็คหรือธนาณัติ ปท.ศิริราช 10702 ในนาม "ศิริราชมูลนิธิ ธงวันมหิดล"
2 ถนนวังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ศิริราชมูลนิธิ
1. รพ.ศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
    วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
2. รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
    เวลา 09.00 – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G
    วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”(ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า หมายเลขบัญชี 031-0-04905-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 638-2-13545-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หมายเลขบัญชี 901-7-00988-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ หมายเลขบัญชี 157-1-08108-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-2-51252-9
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 085-2-08995-2
ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 020-02404205-1
ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยนำส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร
พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชน
(เพื่อให้ทางศิริราชมูลนิธินำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 นี้เท่านั้น)
ส่งผ่านทางโทรสาร 0 2419 7687, ทางไปรษณีย์,
ส่งที่ "ศิริราชมูลนิธิ" หรือ E-mail : donation@sirirajfoundation.org เเละ Line : @sirirajfoundation
เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินแก่ท่าน นอกจากนี้ยังสามารถสะสมใบเสร็จฯ เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
ศิริราชมูลนิธิ รพ.ศิริราช (ทุกวัน) โทร. 02 419 7658 – 60, 02 414 1414 และ 02 419 7688
ศิริราชมูลนิธิ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (หยุดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 02 849 6726