ระบบ PACS


                                    Synapse PACS Version 5

โปรแกรมแสดงภาพ DICOM โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบ Web-base 

     สิ่งที่เปลี่ยนเปลงจาก Version เดิม

  • ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถแสดงภาพขนาดใหญ่ได้ดีขึ้นโดยใช้ Network น้อยลง
  • เพิ่ม Powerjacket ให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น
  • บีบอัดข้อมูลรูปภาพโดยไม่สูญเสียคุณภาพของรูป

อัลบั้มภาพ