รางวัลแห่งความสำเร็จ


โครงการ “Siriraj Connect” รับรางวัล Asian Quality Service Award

23 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ...

ฝ่ายสารสนเทศ ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น และรางวัลโครงการติดดาว งานมหกรรม Quality Fair ประจำปี 2561

25 กันยายน 2562 อ่านต่อ...

ฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายการคลัง รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ

13 กันยายน 2562 อ่านต่อ...

ฝ่ายสารสนเทศ รับรางวัลโครงการติดดาว งานมหกรรม Quality Fair ประจำปี 2560

11 กันยายน 2561 อ่านต่อ...

ศิริราชรับรางวัล TQM Best Practices และ TQM Progressive Learners จากมูลนิธิ TQM

16 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ...

ฝ่ายสารสนเทศรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

31 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ...

โครงการที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมดีเด่น 5 โครงการ

20 มกราคม 2552 อ่านต่อ...

หน่วยงานดีเด่น ปี 2550

20 มกราคม 2552 อ่านต่อ...