นโยบายฝ่ายสารสนเทศ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียด

นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายแบบเสมือน (VPN) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ดูรายละเอียด

นโยบายการให้บริการข้อมูลสถิติผู้ป่วย เพื่อนำไปใช้เพื่อการศึกษาและการทำวิจัย

ดูรายละเอียด

นโยบายการให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ

ดูรายละเอียด

นโยบายการใช้งานเว็บบราวเซอร์ (Web Browser)

ดูรายละเอียด