ร่วมงานกับเรา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ

ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ

ดูรายละเอียด

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 24 อัตรา

15 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ

17 เมษายน 2563 - 17 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ

ดูรายละเอียด

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 25 อัตรา

10 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการสารสนเทศ

ดูรายละเอียด