IT Society


ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 440 มีนาคม 2564

ฉบับเดือนมีนาคม 2564

ปีที่ 33 ฉบับที่ 440
  • 11 ข้อใช้ระบบสารสนเทศอย่างไร ให้ปลอดภัยกับศิริราช
  • "เอ๊ะ!" เวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่ ? Windows10 ที่เราใช้
อ่านต่อ...
ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 439 กุมภาพันธ์ 2564

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ปีที่ 33 ฉบับที่ 439
  • การ Scan QR Code SiStamp ผ่าน Si vWORK
  • ระวัง ! โอนไป “โดนโกง”
อ่านต่อ...
ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 438 มกราคม 2564

ฉบับเดือนมกราคม 2564

ปีที่ 33 ฉบับที่ 438
  • การใช้งานระบบลงทะเบียน SiStamp
  • การตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรมผ่านระบบ SiStamp
อ่านต่อ...