วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? น้ำตาเทียมแบบเย็น ยิ่งใช้ยิ่งดี

โดย พญ. ศาธิยา เก่งพันธุ์พานิช

โดย พญ. ศาธิยา เก่งพันธุ์พานิช ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล