วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? กีฬาแต่ละชนิด ใช้รองเท้าที่แตกต่างกัน

โดย รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์

โดย รศ.พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ คลินิกรองเท้ากีฬา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล