วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? คุณแม่ตั้งครรภ์ มีเพศสัมพันธ์ได้

โดย ผศ. ดร. นพ. สกิทา ม่วงไหมทอง

โดย ผศ.ดร.นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล