วิดีโอ

หมวดหมู่

วัณโรคผิวหนัง

โดย พ.ต.ต.หญิง รศ. พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

        ผู้ที่มีตุ่มคล้ายถูกแมลงกัด และตุ่มนั้นจะค่อย ๆ ขยายออกและแตกกลายเป็นแผล อาจเกิดจากการติดเชื้อวัณโรคที่ผิวหนัง รศ. พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล ภาควิชาตจวิทยา จะแนะนำวิธีสังเกตว่าแผลที่เกิดจากวัณโรคที่ผิวหนังมีความแตกต่างจากแผลจากโรคผิวหนังทั่วไปอย่างไร พร้อมทั้งวิธีป้องกัน ในรายการพบหมอศิริราช ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.27 น. ทางช่อง 7HD