วิดีโอ

หมวดหมู่

โรคต้อหิน ที่ต้องรักษา

โดย รศ. น.ต. พญ. ดารินทร์ สากิยลักษณ์

       เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก รศ. พญ.ดารินทร์ สากิยลักษณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน เพื่อให้ท่านผู้ชมรายการมีความรู้และรู้เท่าทันโรคต้อหิน เพราะโรคนี้มักไม่ค่อยแสดงอาการ กว่าจะรู้อาจทำให้การรักษาไม่ทันท่วงทีและส่งผลให้ตาบอดได้ ในรายการพบหมอศิริราช ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.27 น. ทางช่อง 7HD