วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? เก็บสเต็มเซลล์เด็กได้จากสายสะดือ

โดย ศ. ดร. นพ. วิปร วิประกษิต

โดย ศ.ดร. นพ. วิปร วิประกษิต สาขาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล