วิดีโอ

หมวดหมู่

ชีวิตปลอดภัยห่างไกลเบาหวาน

โดย รศ. นพ. วีรชัย ศรีวณิชชากร

        จากสถิติในประเทศไทย ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมาย รศ. นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาบอกว่า ทำอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัยและห่างไกลเบาหวาน ในรายการพบหมอศิริราช ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.27 น. ทางช่อง 7HD