วิดีโอ

หมวดหมู่

โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

โดย อ. นพ. ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์

       โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก เป็นความผิดปกติที่ต้องรู้ทัน อ. นพ.ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก