วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? "รับประทานไข่" ทำให้เกิดรอยแผลเป็น

โดย ผศ. พญ. กุสุมา ชินอรุณชัย

โดย ผศ.พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล