วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? ออกกำลังกายมากไป ส่งผลต่อการขาดระดู (ประจำเดือน)

โดย นพ. ปวริศ หุมอาจ

โดย นพ. ปวริศ หุมอาจ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล