บทความ

หมวดหมู่

การรักษานอนกรนด้วยเลเซอร์
การรักษานอนกรนด้วยเลเซอร์

โดย รศ. นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ

เปรียบเทียบการจี้คลื่นความถี่วิทยุ vs เลเซอร์รักษานอนกรน
วิธีแปลผลและการใช้ผลทดสอบการนอนหลับ
วิธีแปลผลและการใช้ผลทดสอบการนอนหลับ

โดย รศ. นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ

การทดสอบการนอนหลับ (Sleep test)
การทดสอบการนอนหลับ (Sleep test)

โดย รศ. นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ

การใช้คลื่นความถี่วิทยุ รักษานอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ
อันตราย/ข้อควรระวังจากการใช้เครื่อง CPAP โดยไม่ได้พบแพทย์
อยู่ห้องแอร์ทั้งวัน เสี่ยงเยื่อบุจมูกอักเสบ
เมื่อการรับกลิ่นเปลี่ยนไปควรทำอย่างไรดี
อย่าให้เจ็บคอเรื้อรังจากกรดไหลย้อน
โรคไทรอยด์เป็นพิษ
โรคไทรอยด์เป็นพิษ

โดย ผศ. พญ. สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์