บทความ

หมวดหมู่

ฮีทสโตรค...ภัยร้ายฤดูร้อน
ฮีทสโตรค...ภัยร้ายฤดูร้อน

โดย รศ. นพ. พิสิฏฐ์ เลิศวานิช

รู้ทัน รับมือได้ อาการไม่พึงประสงค์จากการบริจาคเลือด
ไขมันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous Fat)
ฟิต & เฟิร์ม ตามหลัก FITT
ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงโดยไม่ทราบสาเหตุ  (idiopathic intracranial hypertension)
Cardio exercise VS Strength training