บทความ

หมวดหมู่

การดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
อาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในโรคพาร์กินสัน
ธรรมชาติของโรคพาร์กินสัน
ธรรมชาติของโรคพาร์กินสัน

โดย อ. นพ. วีรวัฒน์ แสงภัทราชัย

โรคสมองอักเสบจากภาวะแพ้ภูมิต้านทานต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ (Anti-NMDAR encephalitis)
โรคพาร์กินสัน
โรคพาร์กินสัน

โดย ผศ. นพ. ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ