อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ มาบอกเลิกบุหรี่ไปด้วยกัน กับ 4 ไอเทมเด็ดช่วยเลิกบุหรี่

“วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ มาบอกเลิกบุหรี่ไปด้วยกัน กับ 4 ไอเทมเด็ดช่วยเลิกบุหรี่” 

โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

         ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ได้รับการกำหนดให้เป็นวันวันงดสูบบุหรี่โลก (WorldNoTobaccoDay) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่และยาสูบทุกชนิด ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอมาบอกต่อของดีเลิกบุหรี่ได้ชัวร์ รายละเอียดในโปสเตอร์เลยครับ ......

อ้างอิงข้อมูล : คลินิกฟ้าใสศิริราช
ออกแบบ : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
Content Creator : งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก