อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

ระวัง??สัญญาณเตือนและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งผิวหนัง

ระวัง??สัญญาณเตือนและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งผิวหนัง มีอะไรบ้างมาดูกัน
?? มะเร็งบางชนิด รู้ไวหายเร็ว..รู้เร็วหายได้??
?? ร่างกายอาจจะกำลังบอกอะไรกับเรา
?? รับฟังอย่างใส่ใจ ไม่ตื่นตระหนก

––––––––––––––––––––
?? Website: https://www4.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/index.php
?? Youtube : https://bit.ly/31S83o7