อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

ความดันต้องวัด ควบคุมให้ดี ชีวียืนยาว

“ความดันต้องวัด ควบคุมให้ดี ชีวียืนยาว” 

โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกและสมาคมโรคความดันโลหิตสูงนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากภาวะความดันโลหิตสูงและดูแลสุขภาพป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวัดความความดันโลหิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทราบถึงภาวะสุขภาพเบื้องต้นได้

          ทุกวันนี้ หลายครอบครัวมักมี “เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดวัดที่ต้นแขน” ไว้ดูแลสุขภาพที่บ้าน ซึ่งการวัดความดันด้วยตนเองที่บ้านนั้น มีประโยชน์สำหรับคนหลายกลุ่ม 
>> ประชาชนทั่วไป : ช่วยคัดกรองตนเองเบื้องต้น (ควรวัดอย่างน้อยปีละครั้ง จากการตรวจสุขภาพประจำปี หรือ หากมีเครื่องวัดอยู่ที่บ้าน ก็สามารถวัดซ้ำได้ โดยใช้วิธีเดียวกับผู้ป่วย)
>> ผู้ป่วย : ช่วยยืนยันภาวะความดันโลหิตสูง และ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการดูแลรักษาโรคขณะอยู่บ้าน (กรณีแพทย์นัด ควรวัด 3-7 วันก่อนวันนัด กรณีอยู่บ้านตามปกติ ควรวัดทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน ตามคำแนะนำของแพทย์)

          อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องวัดความดันเองที่บ้าน หลายท่านมักขาดความมั่นใจ และ เกิดคำถามเกี่ยวกับวิธีการวัดที่ถูกต้อง วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากกันครับ 


อ้างอิง : 1)  แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562
            2) 2020 international society of global hypertension practice guideline