อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

สุขแบบนี้ คือสุขแบบไหน

“สุขแบบนี้ คือสุขแบบไหน”
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ความสุขเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ สหประชาชาติจึงมีมติให้มี "วันความสุขสากล" ขึ้นมา ตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี วันนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอพาทุกท่านไปรู้จักกับความสุขทั้ง 2 แบบ รวมถึงวิธีเพิ่มความสุขมาฝากกันครับ 


อ้างอิง : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

20 มีนาคม 2566  วันความสุขสากล